Contacte

info@edicionsdelbuc.com
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Cal enviar els documents en PDF a originals@edicionsdelbuc.com.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Tan aviat com siga possible el comité editorial considerarà la possibilitat de
publicació i respondrà a l’autor.