Louise Glück (Nova York, 1943), és autora de catorze poemaris i dos assajos. Ha guanyat entre altres el Premi Pulitzer, el Premi del National Book Critics Circle, el Premi Bollingen de poesia, el premi Wallace Stevens de l’Academy of American Poets. Va rebre el Premi Nobel de Literatura l’any 2020. És professora a la Universitat de Yale i viu a Cambridge, Massachusetts.


Silence had entered me.
It was like the night, and my memories—they
were like stars
in that they were fixed, though of course
if one could see as do the astronomers
one would see they are unending fires, like the
fires of hell.


El silenci m’havia penetrat.
Era com la nit, i els meus records… eren com
estrelles
perquè estaven fixats, tot i que, és clar,
si hi poguéssim veure com hi veuen els astrònoms,
hauríem vist que són focs infinits, com el foc de
l’infern.